BẢN ĐỒ LUỒNG GIÁ TRỊ

Bản đồ luồng giá trị (Value Stream Mapping, VSM) là một công cụ quản lý của Lean giúp trực quan hóa các bước cần thiết từ đầu đến cuối trong dòng giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng. Giống như các bản đồ quy trình hoạt động khác, bản đồ luồng giá trị giúp bạn hiểu rõ hơn về tổ chức của mình nhưng nó có xu hướng cho bạn cái nhìn rộng hơn, toàn diện hơn so với các cách lập bản đồ quy trình thông thường. VSM phân tích quy trình công việc để xác định lãng phí và những việc không hiệu quả. Mặc dù bản đồ luồng giá trị ban đầu được áp dụng trong quy trình của các nhà máy nhưng những nguyên tắc này có thể được áp dụng ở bất cứ đâu.
Dưới đây là một số vấn đề đâu tiên bạn muốn tìm kiếm khi lập bản đồ luồng giá trị:
  1. Thời gian chờ đợi làm chậm dòng chảy
  2. Những nút thắt, cản trở làm hạn chế dòng chảy
  3. Tồn kho hoặc công việc tồn đọng quá mức
Hãy theo dõi một công việc thông qua dòng chảy. Vẽ biểu đồ thời gian tạo thêm giá trị trong mỗi bước, tất cả thời gian khác là chờ đợi (một dạng lãng phí).
Cách lập bản đồ luồng giá trị:
  1. Chuẩn bị một tờ giấy trắng (A3,A3,A2…) hoặc bảng, bút nhiều màu
  2. Ghi lại lần lượt các bước 1 thực hiện 1 công việc (dự án, quy trình) mà bạn đang thực hiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
  3. Vẽ các bước đó lần lượt ra giấy
  4. Điền các giá trị thời gian vào mỗi công đoạn (thời gian tiến hành việc đó)
  5. Điền các giá trị thời gian (nếu có) về độ chậm trễ giữa mỗi công đoạn (các công đoạn nối với nhau bởi mũi tên) từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một công việc
Khi lập xong 1 bản đồ luồng giá trị bạn sẽ thấy kết quả dòng thời gian luôn luôn rõ ràng. Tỷ lệ của thời gian giá trị với tổng thời gian là hiệu quả của dòng chảy. Mọi người thường kinh hoàng về mức độ thấp của nó, có rất nhiều thời gian công việc chỉ nằm đó chờ và có rất nhiều công việc lãng phí, không tạo ra giá trị.
Photo: Ví dụ minh hoạ một số bản đồ luồng giá trị mà chúng tôi thực hiện tại một DN ở VN.
Làm ơn ghi nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Xin cảm ơn!