Bạn cần có một lý do đủ lớn

Hôm qua tui vinh dự được làm trợ lý cho con dại trong khoá đào tạo Junior Entrepreneur/Doanh nhân trẻ. Đây là một số điều ảnh chia sẻ về tư duy làm business của mình:

  • Ý tưởng như cái cây, bạn cần chăm sóc và tưới cho nó hàng ngày để nó lớn lên.
  • Không ai bắt đầu sự thử nghiệm mà chắc chắn mình sẽthành công. Nếu các nhà khoa học biết rằng khi mình thử nghiệm thì mình sẽ thành công thì đã không gọi là thử nghiệm
  • Người đưa ra giá trị là khách hàng của bạn chứ ko phải là bạn. Hãy làm thế nào để khách hàngcủa bạn nhận ra giá trị mà bạn mang đến cho họ.
  • Luôn luôn làm tốt hơn khách hàng có thể nghĩ. Làm như bạn đã hứa và làm tốt hơn thế.
  • Là trẻ vị thành niên bạn có cả cuộc đời để làm lại sau thất bại nên đừng để sự sợ hãi thất bại cản trở bạn. Ngay cả khi bạn thất bại thì những thứ bạn học không mất đi, bạn có thể dùng những bài học đó cho những công việc khác. Thất bạn giúp bạn có khả năng làm tốt hơn lần sau.
  • Có một ý tưởng kinh doanh là tốt, nhưng cần đặt ra mục đích trước. Khi làm business mà không có mục đích bạn sẽ không bao giờ thành công. Hãy đặt ra mục đích, nếu đạt được mục đích bạn muốn có nghĩa là bạn thành công. Mục đích của tôi khi làm business là để trở lên tốt hơn, để vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống.
  • Nếu mục đích của bạn là số tiền kiếm được thì khi đạt được con số đó nghĩa là bạn thành công. Nhưng tôi nghĩ nghĩ nếu tiền là mục đích thì bạn sẽ không bao giờ thấy đủ, hãy đặt mục đích to lớn hơn, quan trọng hơn là vì tiền. Mục đích của tôi là trở lên tốt hơn, để vui vẻ và hạnh phúc nên tôi cho là tôi đã thành công với business của mình. Tiền là kết quả mà tôi đạt được do tôi làm tốt, nhưng đó không phải là mục đích của tôi.
  • Đừng bao giờ so sánh sự thành công của mình với người khác vì mỗi người định nghĩa thành công khác nhau. Việc so sánh sự thành công của mình với người khác không giúp bạn thành người tốt hơn.
Liệu những chia sẻ trên liệu có làm cho những doanh nhân trưởng thành suy nghĩ về những giá trị của mình?