Chúng tôi là ai
Dr Cherry Vu and Rob England are Teal Unicorn.
Chúng tôi tin vào điều gì?
Humanity at work.
Think in systems.
Deal with complexity.
What we wrote
The agile Manager (small"a"), a book about new ways of managing.
Where we focus
we centre on New Ways of Management to support the new ways of working
Chúng tôi chuyên sâu về
New ways of managing and working: business agility, open leadership, empowered work.
Chúng tôi làm gì?
Consult, coach, train, create content. Across the enterprise (at all levels), and within Information Technology ("new ways of managing IT").
Chúng tôi làm như thế nào?
We work in new ways (of course): iterative, incremental, experimental, exploring success with you.
Chúng tôi đã làm gì?
Served large and small at all levels across many industries in multiple countries, to lift performance and improve the culture.
Những gì chúng tôi không làm:
We don't work like conventional large consultancies.
Nơi chúng tôi làm việc
We consult in NZ and VN.
We train anywhere in Asia/Pac.
And our coaching and content is global, online.
Bạn hợp tác với chúng tôi khi nào?
When you want to advance to new ways of managing, or you need the new ways of working to succeed
What about IT?
In NZ, Rob specialises in IT management, strategy, and flow. Find him at our Two Hills website
Chúng tôi đo lường bằng 3 khía cạnh: kết quả chúng tôi nhận được từ khách hàng, số khách hàng tiếp tục hợp tác với chúng tôi nhiều lần và đóng góp của chúng tôi tạo ra kết quả cùa chính khách hàng.

Testimonials

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Want us to work with you? No matter where you are in the world, contact us, we'd love to explore how we can add value for you.

Khách hàng của chúng tôi

Hãy gặp gỡ một số người trong BỘ LẠC của chúng tôi
Tham chiếu tốt nhất là khi khách hàng tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Hầu như tất cả khách hàng của chúng tôi đều hợp tác lại với chúng tôi nhiều lần. Hãy ấn vào các tiêu đề dưới đây để xem những câu chuyện của họ.

Our Services

Cách chúng tôi giúp bạn như thế nào?
Chúng tôi cung cấp bốn dịch vụ chính: Tư vấn, đào tạo, huấn luyện và cung cấp ý tưởng.
Chúng tôi chỉ tính phí khi chúng tôi thực hiện dịch vụ cho bạn: Chúng tôi làm việc theo giờ từ xa và theo ngày tại chỗ.

Tư vấn và cố vấn
Tư vấn và cố vấn

We can help:
develop leadership, helping managers and executives understand the advanced ways of managing, including servant management and Agile principles

introduce new ways of working and managing: coaching management and staff to empowerment, collaboration, agility, and flow

build culture, through attention to leadership, flourishing, space, empowerment, community and communications

Đào tạo và hội thảo
Đào tạo và hội thảo

Thực tiễn, mạnh mẽ, hữu ích. Những khóa đào tạo thành công nổi tiếng của chúng tôi về cách thức làm việc và quản lý mới thách thức niềm tin và những cách làm việc truyền thống để mang đến cho bạn sự linh hoạt và tính nhân văn tại nơi làm việc.

Những khóa đào tạo của chúng tôi luôn bao gồm các hoạt động kết hợp giữa các bài giảng, workshop, các hoạt động, các trò chơi mô phỏng để cung cấp trải nghiệm học tập phong phú cho học viên.

Huấn luyện
Huấn luyện

Ngoài tư vấn tổng thể, Teal Unicorn còn huấn luyện các nhà quản lý những chiến thuật, những công cụ thực hành để thực hiện phương pháp quản lý tiên tiến đạt được kết quả cao

Nếu bạn đang cải tiến tổ chức hay đang cố gắng hiểu nó có nghĩa là gì, Teal Unicorn có thể giúp cung cấp những đánh giá, phản hồi, lời khuyên, cái nhìn sâu sắc và các nguyên tắc giúp bạn làm việc này tốt hơn và thành công nhanh hơn.

Cung cấp sáng kiến
Cung cấp sáng kiến

Chúng tôi cung cấp những nội dung bằng văn bản, thuyết trình và thảo luận. Khi bạn đặt hàng nội dung từ chúng tôi, bạn sẽ nhận được những quan điểm mới mẻ, ý kiến độc lập và độc đáo mà bạn không thể tìm ở những nhà cung cấp khác. Những tài liệu chúng tôi cung cấp của chúng tôi là duy nhất. Nếu muốn, nó cũng khiêu khích và kỳ quặc.

Join the Friends of Teal Unicorn for access to resources, support, discounts, sharing, and community.

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Nói chuyện với Teal Unicorn

Our Team

Chúng tôi là bạn đời trong cuộc sống và là đối tác trong công việc

We make work better: better results for your organisation; better working lives for your people; and better social influences.   Contact us to discuss how we can make work better for you.