Đừng bao giờ so sánh mình với người khác

“Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, cũng đừng so sánh bản thân với sự hoàn hảo mà hãy so sánh mình với ngày hôm qua để biết mình đã đi được bao xa, để tự hào với sự tiến bộ của bản thân và tiếp tục cố gắng.”

– Dr. Cherry Vũ