Lưu trữ June 2023

Teal Unicorn & PINK 24

Những kết quả tuyệt vời trong việc ứng dụng tư duy và các phương pháp quản lý Mở của Teal Unicorn trong các doanh nghiệp và tổ chức, Rob và Cherry đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia và lãnh đạo của các tổ chức đang đi tiên phong trong việc ứng dụng những tư duy quản lý mới trên thế giới.

Để những tư duy và phương pháp quản lý cấp tiến này lan toả rộng hơn, chúng tôi đã nhận lời mời tham gia thuyết trình và đào tạo tại Pink24. Đây là một Hội nghị thường niên về Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin lớn nhất thế giới đã diễn ra trong suốt 27 năm qua (lớn đến mức phải chọn Bellagio Las Vegas mới có đủ chỗ chứa cho mấy ngàn người).

Đọc thêm

DÁM BỊ GHÉT CŨNG LÀ MỘT NĂNG LỰC

Hôm qua ảnh và tui vừa đi dạo vừa thảo luận về những tư duy quản lý và làm việc Mở mà chúng tôi đang phát triển. Ảnh bảo: Có nhiều người cảm thấy tức giận với những cách làm mới mặc dù những tổ chức áp dụng chúng đều chứng minh hiệu quả cao và bền vững hơn những cách thức truyền thống nhiều. Đôi khi họ tức giận vì sao chúng ta lại có thể làm được những điều đó mà họ thì không.
Tui: Em chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Ai phản đối, ai tức giận, ai ghét không làm em bận tâm. Mình cứ làm những việc mà mình thấy đúng, tạo ra kết quả tốt cho các tổ chức mình giúp, thế là đủ. Nói chung DÁM BỊ GHÉT cũng là một loại năng lực cần phát triển để giải thoát bản thân khỏi ngục tù ý kiến của người khác.

Đọc thêm