KIÊN TRÌ LÀM ĐÚNG NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG, SẼ CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG

Tối qua tôi nhận được chia sẻ của các bạn chủ của Carehome Ha Giang. Tôi thấy rât vui khi Carehome đi từ một doanh nghiệp quản lý cồng kềnh sang doanh nghiệp tinh gọn, linh hoạt, từ chỗ liên tục lỗ, thu không đủ bù chi sang có lãi. Từ chỗ mọi người không vui vẻ sang nhân viên và khách hàng hạnh phúc hơn, đặc biệt, hai bạn chủ DN đã thay đổi cách quản lý, từ quản lý vi mô sang quản lý mở.

Đọc thêm