Lưu trữ February 2023

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY

Hãy giải quyết những vẫn đề nhỏ ngay ngày hôm nay nếu không muốn nó trở thành vấn đề lớn trong tương lai gần. Sẽ không mất quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để giải quyết vấn đề khi nó nhỏ: vd dọn dẹp, quét virus, bảo dưỡng, nâng cấp máy móc thường xuyên sẽ không dẫn đến nợ kỹ thuật, sẽ không có ngày máy đột nhiên chết, công việc đình trệ, bạn sẽ tốn tiền hơn rất nhiều để mua mới hoặc sửa chữa máy móc.

Đọc thêm