Những nhận thức sâu sắc của Teal Unicorn

Tôi nhận được khá nhiều phản hồi về nhiều khía cạnh khác nhau trong quá trình chia sẻ tư duy quản lý mới,  đặc biệt là những người có chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đó thường cho rằng lĩnh vực đó là vấn đề quan trọng nhất, các doanh nghiệp đang thiếu, đang cần. Để mọi người không tranh luận lạc đề, tôi có 2 điều cần nói:

  1. Mô hình linh hoạt của chúng tôi tập trung vào bức tranh toàn diện của tổ chức, không chỉ một khía cạnh hẹp.
  2. “Nếu công cụ duy nhất bạn có là cái búa, thì bạn có xu hướng xem tất cả mọi vấn đề như một cái đinh.” – Mong các bạn đừng làm Cây búa của Maslow – hãy nghiên cứu, học, đọc nhiều hơn nữa để có nhiều công cụ trong tay hơn.

Nếu cách bạn làm việc hiện nay đáp ứng nhu cầu của tổ chức, bạn đang phát triển mạnh và dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, chúng tôi đề nghị bạn hãy tiếp tục làm những gì đang làm. Nhưng nếu cách làm việc của bạn hiện không đạt được những gì tổ chức của bạn cần đạt, tổ chức không thành công như mong đợi hoặc bị bỏ lại phía sau thì việc tiếp tục làm theo cách cũ không phải là chiến lược tốt. Hãy nhớ điều đưa bạn đến đây không dẫn bạn tới đó.

Vì vậy, cứ giả định là hầu hết các bạn cần phải làm một cái gì đó khác đi và số còn lại sẽ sớm cần làm điều này. Vậy thì tại sao lại là những cách thức làm việc mới? Câu trả lời đơn giản là vì nó đã được chứng minh là có hiệu quả. Đây là một phong trào toàn cầu hướng tới việc làm chủ Linh hoạt, làm mới Lean và tiếp nhận văn hóa thiên niên kỷ. Các chứng cứ thực tế-cả dữ liệu và giai thoại- về sự thành công của Các phương thức Làm việc và Quản lý mới là đáng kể, không thể bàn cãi. Bạn nên dành thời gian để “tự làm nghiên cứu” và xác nhận điều này cho chính mình. Những gì tôi nói ở đây không phải là một sự giả thiết mà là một thực tiễn.

Không có gì trong thế giới này là hoàn hảo và chắc chắn, nỗ lực của con người còn lâu mới đạt được sự lý tưởng. Hơn nữa, đường dẫn đến thành công chỉ thông qua thất bại. Do đó, bạn có nghe thấy nhiều giai thoại tiêu cực từ những người tiêu cực và bảo thủ. Nhưng bạn cũng có thể khẳng định với chính mình rằng kết quả của những cách thức làm việc mới là mọi người hạnh phúc hơn, năng suất cao hơn, kết quả tốt hơn so với cách làm việc thông thường.

Chúng tôi bị thuyết phục rằng chìa khóa để chuyển đổi linh hoạt không phải là cách thức làm việc mới mà là Cách Quản lý Mới, Quản lý linh hoạt. Đó là hệ thống, bạn ạ. Thay đổi cách quản lý công việc để thay đổi hệ thống, điều này sẽ dẫn tới sự thay đổi cách thức chúng ta làm việc.

Nhìn vào mô hình trong bức ảnh bạn sẽ thấy, trực tiếp thay đổi hoạt động ở cấp độ nhóm trở lên đến một điểm, nếu bạn có thể tạo đủ khoảng an toàn cho sự thay đổi để nó tồn tại. Nhưng ngoài điểm đó, sự thay đổi phải sớm được hệ thống hoá và đây là việc của các nhà quản lý. Cấp lãnh đạo điều hành dẫn dắt cấp quản lý.

Có 3 nhận thức chính mà chúng tôi rút ra được:

1. Chìa khóa để thành công trong việc đưa một tổ chức truyền thống đến những cách làm việc mới, linh hoạt, là hiểu cách tạo ra sự biến đổi và đặc biệt hiểu rằng trọng tâm của sự chuyển đổi phải là lớp quản lý, chứ không phải là công việc.

Các nhà điều hành cấp cao có nhiều khả năng là người chấp nhận rủi ro và có tư tưởng lớn, họ sẽ nắm bắt những cách làm việc mới nhanh hơn so với quản lý cấp trung. Tương tự như vậy, những người thi hành ở cấp độ công nhân thường muốn làm điều gì đó tốt hơn một khi bạn cùng với họ vượt qua sự kháng cự với sự thay đổi ban đầu.

Nhưng lớp giữa đó, lớp băng vĩnh cửu đó, thường di chuyển chậm nhất trong bất kỳ tổ chức nào. Vì vậy, trong khi các nhóm kiến thức khác nhấn mạnh đến điều hành hỗ trợ và cách thức làm việc mới cho các nhóm, chúng tôi nghĩ rằng hai khía cạnh đó thực sự kẹp vào khu vực quan trọng nhất và bị lãng quên nhất: thay đổi cách quản lý.

2. Nhận thức sâu sắc thứ hai mà chúng tôi học được là bạn không thể thay đổi từng người, cho dù họ là người điều hành, quản lý hoặc nhóm thi hành. Con người tồn tại trong một hệ thống, vì vậy chúng ta phải thay đổi hệ thống chứ không phải con người hoặc một số khái niệm vô định hình về “văn hóa”.

3. Nhận thức sâu sắc thứ ba mà kinh nghiệm làm tư vấn và những kiến thức chúng tôi học được đã dạy chúng tôi là bạn không thể thay đổi trực tiếp một hệ thống của con người, chúng quá phức tạp. Bạn phải thay đổi các yếu tố bên ngoài để tác động đến hệ thống để thay đổi. Thay đổi cách quản trị, chính sách, KPI, sản phẩm, dịch vụ và phát triển con người. Nói cách khác, thay đổi cách chúng ta quản lý hệ thống. Văn hóa và công việc sẽ thay đổi theo.

Trong cuốn: Nhà Quản lý linh hoạt – Thay Đổi Cách Chúng Ta Quản Lý. Phương pháp tiếp cận Teal Unicorn để Doanh nghiệp Linh hoạt có 4 phần chính:

1. Tập hợp các nguyên tắc mà bạn, với tư cách là một nhà quản lý linh hoạt phải hiểu để hoạt động trong thế giới mới.
2. Tập hợp các cách thực hành quản lý theo những nguyên tắc đó.
3. Tập hợp các cách làm việc Linh hoạt bạn cần phải hiểu, khuyến khích và hỗ trợ.
4. Hướng dẫn hành trình đến với cách làm việc mới.

Làm ơn ghi rõ nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!

#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management

 

No photo description available.