Đừng để nhân viên b ất lực có điều kiện

“Người quản lý cần tránh chỉ bảo mọi người cách làm công việc của họ. Các nhà quản lý thường mắc phải sai lầm này và đây là một “anti-pattern” (những hành vi không mong muốn) phổ biến. Nếu nhân viên luôn được chỉ dẫn cách thực hiện công việc, họ sẽ trở nên thụ động, không tự chủ, không độc lập và kém sáng tạo. Họ sẽ ngày càng tăng sự bất lực có điều kiện (learned helplessness)”.

Sự “bất lực có điều kiện” là một hiện tượng rất phổ biến ở các tổ chức và doanh nghiệp ở mọi nơi, chúng ta cần nhận diện, hiểu và tránh nó.

Người đầu tiên thực hiện nghiên cứu về chủ đề này là Martin Seligman. Sự bất lực có điều kiện được định nghĩa là khi một người hoặc động vật tin rằng mình bất lực trong một tình huống, ngay cả khi điều đó không đúng sự thật. Ví dụ: Một con chó bị nhốt trong chuồng, cứ mỗi lần nó cố gắng tìm cách thoát ra chủ của nó lại trừng phạt bằng cách đánh đập. Cứ như vậy sau một thời gian, người chủ mở cửa chuồng, chú chó tội nghiệp đó sẽ vẫn ngồi yên, không ngay lập tức vui mừng nhảy ra ngoài. Nó đã quá quen với tình trạng bị trừng phạt.

Qua các nghiên cứu sâu hơn, Martin thấy rằng loại bất lực có điều kiện này cũng đúng với con người. Chẳng hạn, một người liên tục thất bại khi học lái xe họ sẽ tin rằng họ không có khả năng lái xe và không cố gắng học nữa. Hoặc ví dụ khác, những người bị bạo hành trong gia đình thường rơi vào tình trạng bất lực có điều kiện, mỗi khi có hành vi phản kháng họ lại bị đánh đập hoặc mắng chửi… càng ngày họ càng bất lực và không có cách nào thoát ra khỏi tình huống đó.

Trong môi trường làm việc cũng vậy, nếu ai đó có sáng kiến cải tiến một việc gì đó, khi đề xuất với quản lý, quản lý đồng ý cho họ tiến hành cải tiến. Khi cải tiến thất bại hoặc có kết quả không như ý, người đó bị quản lý trách mắng và trừng phạt. Người này sẽ rơi vào tình trạng bất lực có điều kiện và sẽ không cố gắng thử cải tiến nữa.

Đừng để nhân viên của bạn rơi vào tình trạng tâm lý này. Họ có thể từ bỏ việc muốn tạo ra thay đổi tích cực trong công việc. Nếu bạn đã ở trong tình trạng này, bạn cần phải tìm cách thoát ra, không thể bị mắc kẹt trong khung tâm lý này.

Ps/ Ảnh internet.

Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!

#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management #Teal_Unicorn

Image may contain: possible text that says 'ti! YOU ARE ONLY LIMITED BY THE BELIEFS IN YOUR MIND.'